Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING FOCUS HUIDZORG

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

FOCUS huidzorg praktijk voor huidtherapie (hierna te noemen FOCUS huidzorg) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FOCUS huidzorg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan FOCUS huidzorg verstrekt. 

FOCUS huidzorg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam                          
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw BSN
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw medische gegevens
  • Foto’s

WAAROM FOCUS HUIDZORG GEGEVENS NODIG HEEFT

FOCUS huidzorg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor toezending van onze maandelijkse nieuwsbrief.

Daarnaast kan FOCUS huidzorg uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

HOE LANG FOCUS HUIDZORG GEGEVENS BEWAART

FOCUS huidzorg bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WGBO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN

FOCUS huidzorg verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor zijn er verwerkingsovereenkomsten afgesloten met onze samenwerkende partijen HHC, Skinadmin, Vecozo, Zorgdomein en Qualizorg. Hierin staat onder andere wat het doel van de verwerking is en welke veiligheidsmaatregelen er zijn genomen omtrent je gegevens die staan in onze database en je digitaal portfolio.

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT
Een framework privacy by design wordt als leidraad gehanteerd bij het verwerken van persoonsgegevens. FOCUS huidzorg kent een scholingsprogramma over privacy by design en privacy by default voor (met name) de directie van  FOCUS huidzorg.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van FOCUS huidzorg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. www.focushuidzorg.nl FOCUS huidzorg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS                                                                            

FOCUS huidzorg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FOCUS huidzorg bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan FOCUS huidzorg te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FOCUS huidzorg heeft hier geen invloed op.

FOCUS huidzorg heeft Google geen toestemming gegeven om via FOCUS huidzorg verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN                                

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@focushuidzorg.nl. FOCUS huidzorg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN      

FOCUS huidzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FOCUS huidzorg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FOCUS huidzorg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FOCUS huidzorg op via info@focushuidzorg.nl. 

FOCUS huidzorg is als volgt te bereiken:

Postadres: Arnhemseweg 39, 7331 BB Apeldoorn
Vestigingsadres: Arnhemseweg 39, 7331 BB Apeldoorn
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 68179936

Telefoon: 055-2100103
E-mailadres: info@focushuidzorg.nl